Rødmus (Clethrionomys rutilus)


Vi hjelper deg med ditt museproblem. Vennligst ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom bl.a. musepest til mennesker.

Om rødmus:

Finnes over hele Nord-Norge ned til Salten i Nordland. Den er mest tallrik i områder med skog, men finnes også i de treløse partiene av Finnmark. Hovedsakelig nattaktiv. Klatrer og svømmer godt. Spiser urter, frø, frukt,
blader, gress, mose, røtter, sopp. Nysgjerrig. Kan trekke inn i bygninger om høsten, men yngler ikke innendørs. Rødmusens rygg er rødbrun, sidene gulbrune og undersiden oftest gråhvit, og 20-40 gram, 8-12 cm kroppslengde med sterkt behåret hale på 2-4 cm. Rødmus mindre ører og buttere snute enn husmus og skogmus. Ekskrementer: 6-7 mm lange, 2-3 mm tykke, sylindriske, avrundete.

Bekjempning av rødmus:

1. Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
2. Fjern tilgang på mat og vann.
3. Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger.
4. Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går).
5. Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor.
6. Lydskremmere har ingen effekt.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om rødmus.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu