Liten skogmus

(Apodemus sylvaticus)


Vi hjelper deg med ditt museproblem. Vennligst ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale,
treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og
ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer.
Potensial til å overføre sykdom til mennesker.

Om liten skogmus:

Utbredt nord til Sør-Trøndelag. Hovedsakelig nattaktiv. Klatrer, men ikke så
godt. Svømmer, hopper og graver. Spiser frø/korn. Nysgjerrig. Trekker inn i
bygninger om høsten, men yngler ikke inne. Liten skogsmus kommer i alle farger, utydelig gulbrun brystflekk, og er 8-28 gram, 7-10 cm kroppslengde med hale på 7-9 cm. De har store øyne og ører, spissere snute enn husmus. Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, oftest svarte.

Bekjemping av liten skogsmus:

1. Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
2. Fjern tilgang på mat og vann
3. Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger
4. Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går)
5. Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor.
6. Lydskremmere har ingen effekt

Ta kontakt om du har noen spørsmål om liten skogsmus

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu