Klatremus

(Clethrionomys glareolus)
Vi hjelper deg med ditt problem med klatremus.
Vennligst ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon.
Tlf. 913 81 160

Skade:

Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom bl.a. musepest til mennesker.

Om klatremus:

Tilhører de såkalte korthalemusene, og finnes over hele Norge opp til Salten i Nordland. Den er mest tallrik i områder med skog, men finnes også i høyfjellet. Hovedsakelig aktiv i skumringen og om natten. Meget dyktig klatrer. Klatremus kan svømme. De spiser mest frø, knopper, bær, bark, lav og en del smådyr. Nysgjerrig. Kan trekke inn i bygninger om høsten, men yngler ikke innendørs.Klatremus har rødbrun rygg med en uskarp overgang mot grå sider. Buken er gråhvit eller grågul. Føttene er hvitgrå. Unge dyr har gråbrun rygg. De kan bli opp til 14-40 gram, 8-13 cm kroppslengde med en tydelig tofarget hale på 3-7 cm. Klatremus har små ører og buttere snute enn husmus og skogmus. Ekskrementer: 6-7 mm lange, 2-3 mm tykke, sylindriske, avrundete.
Hunnene blir kjønnsmodne når de er litt over en måned gamle. De får to til fire kull i løpet av sommerhalvåret, og tre til åtte unger pr. kull er vanlig. Kull med ti unger er også registrert. Bestanden varierer sterkt med en syklus på tre til fire år, såkalte smågnagersvingninger. I museår med store bestander reduseres ungeproduksjonen, bl.a. ved at forplantningssesongen blir kortere. De voksne hunnene okkuperer et eget territorium som de forsvarer mot andre voksne hunner.

Bekjempning av klatremus:

1. Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom. Klatremus er eksperter på å komme inn i hus.
2. Fjern tilgang på mat og vann.
3. Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger.
4. Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går).
5. Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor.
6. Lydskremmere har ingen effekt.

ABC Skadedyrteknikk AS er det trygge valget når du har behov for bekjempelse av klatremus. Vi har mange års bransjeerfaring, og vi kan derfor tilby profesjonelle metoder for å bli kvitt dine problemer med klatremus. Våre tjenester er basert på godt innarbeidede rutiner og omfattende kunnskap.

Vår lange fartstid i bransjen har bidratt til at vi har kunnet inngå gunstige avtaler med ulike europeiske leverandører. Dette betyr at vi kan bekjempe problemene du har med klatremus til svært fordelaktige priser – uten at vi går på kompromiss når det gjelder kvalitet. Vårt attraktive tilbud dekker Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder. Vi har vårt hovedkontor i Lier kommune i Buskerud.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om klatremus!
Vi har lang erfaring med klatremus og vil håndtere dine problemer på en diskret og profesjonell måte.

 

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu