Husmus kan være et stort problem

Husmus (Mus musculus)

Vi hjelper deg med ditt museproblem.
Vennligst ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Vi tilbyr våre tjenester for deg som er i områdene; Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.

Skade:

Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale,
treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og
ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer.
Potensial til å overføre sykdom til mennesker.

Om husmus

Utbredt over hele landet. Hovedsakelig nattaktiv. Klatrer, svømmer, hopper og
graver. Altetende, men foretrekker korn. Spiser litt mat på mange forskjellige
steder hver natt. Kan klare seg uten tilgang på vann. Nysgjerrig. Husmus har en pelsfarge som varierer fra brun til grå eller svart, og er 12-28 gram, 6-10 cm kroppslengde med en hale på 7-10 cm. De har små øyne og ører, spiss snute.
Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, oftest svarte.

Husmusens atferd

Husmus anses for å være et av verdens verste skadedyr. Husmus lever utelukkende nær mennesker, er potensielle smittespredere og gjør omfattende materiell skade. De har verdensomspennende utbredelse og finnes i hele Norge.

Husmus organiserer seg i familiegrupper med flere hunner, deres avkom og en hann. Husmus har et begrenset bevegelsesmønster og beveger seg ikke så mye rundt. Derfor bygger husmus bol på steder med enkel tilgang på mat og der det føles trygt og godt.

Under gunstige betingelser – det gjelder spesielt for husmus som lever innendørs – kan de formere seg hele året rundt. Med andre ord er vekstkurven for husmus eksponentiell, og dersom man ikke oppdager husmus i tide kan de vokse til å bli et betraktelig problem.

Bekjemping av husmus

1. Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
2. Fjern tilgang på mat og vann
3. Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger.
4. Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går)
5. Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor.
6. Lydskremmere har ingen effekt

Bekjempelse av husmus er et område ABC Skadedyrteknikk AS har solid kompetanse på. Vi har lang fartstid i bransjen og har godt innarbeide rutiner som sikrer gode resultater. I oss har du en pålitelig samarbeidspartner som effektivt tar hånd om dine problemer med husmus. Vi har stor yrkesstolthet og tilstreber alltid løsninger i harmoni med de høyeste standardene på området. Vi har opp gjennom tiden skreddersydd mange kvalitetsløsninger for både private og bedrifter.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om husmus

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu