Flaggermus som inntar huset

Dersom du har flaggermus i boligen og trenger hjelp med å fjerne dem, er det bare å ta kontakt med ABC Skadedyrteknikk AS. Selv om flaggermus ikke gnager og lager skade på huset, kan de grise mye med urin og ekskrementer. De kan også være meget støyende og sjenerende.

Det hender relativt ofte at flaggermus kan ta tilhold i hus, for eksempel for å sove på dagen eller for å lage yngelkolonier. Flaggermus har også potensiale til å spre sykdom videre til mennesker, og derfor er det nødvendig at man tar tak i problemet så hurtig som mulig.

Det finnes 11 arter av flaggermus i Norge og de er spredt utover hele landet. På vinteren overvintrer de i dvale og ofte i huler, gruver, kirker og andre fuktige steder uten frost. En flaggermus er alltid aktive om natten og sover om dagen. Historiene om flaggermus som suger blod gjelder ingen av artene som finnes i Europa. Deres ekstrementer ligner litt på muselort og smuldrer lett opp ved berøring.

Skal man sikre bygninger for flaggermus bør dette kun foregå i september da koloniene er tomme. Ellers er flaggermus fredet og skal ikke forstyrres. Videre kan man tette alle sprekker større en syv millimeter med plastnetting eller skum. Dersom en enkelt flaggermus har forvillet seg inn skal man fange denne og sette den fri. Husk å bruk hansker ved håndtering av flaggermus.

ABC Skadedyrteknikk AS er det trygge valget når du har behov for bekjempelse av flaggermus. Vi har mange års bransjeerfaring, og vi kan derfor tilby profesjonelle metoder for å bli kvitt dine problemer med flaggermus. Våre tjenester innen bekjempelse av flaggermus er basert på godt innarbeidede rutiner og omfattende kunnskap.

Vår lange fartstid i bransjen har bidratt til at vi har kunnet inngå gunstige avtaler med ulike europeiske leverandører. Dette betyr at vi kan bekjempe flaggermus til svært fordelaktige priser – uten at vi går på kompromiss når det gjelder kvalitet. Vårt attraktive tilbud dekker Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder. Vi har vårt hovedkontor i Lier kommune i Buskerud.

Ønsker du mer informasjon om flaggermus og bekjempelse av disse, er det bare å ta kontakt med oss.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu