Brunrotte

(Rattus norvegicus)

Vi kan hjelpe deg med å bekjempe rotter. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom til mennesker.

Om brunrotte:

Observasjoner av rotter her i landet er som regel av arten brunrotte. Den kan forveksles med vånd (jordrotte) og svartrotte. Vånd er ikke kjent for å gå inn i hus og utgjør derfor ingen fare for bygninger. Svartrotte er lite utbredt og var mer vanlig tidligere.

Kroppen til rotta er normalt 18-25 cm lang og halen er omtrent 20 cm. Kroppsvekten til rotta ligger på mellom 200 og 500 gram, men større individer er funnet. Brunrotta yngler på høsten og våren, og er i stand til å produsere 4-7 kull pr. år. Et kull kan bestå av 8-12 unger. Ungene er kjønnsmodne etter ca. 2 måneder.
Dersom man oppdager rotter i eller rundt bygninger er det viktig å sette i gang tiltak for å få bukt med problemet. Dersom rotter etablerer seg, kan de forårsake stor skade grunnet gnaging og tilgrising med ekskrementer. Riktig håndtering og oppbevaring av søppel samt fysisk sikring av bygninger er noen av de viktigste tiltakene for å unngå rotteproblemer.

Bekjemping av brunrotte:

1. Steng alle sprekker og åpninger større enn 12 mm (6 mm for å sikre mot mus). Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.

2. Fjern tilgang på mat og vann
3. Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger
4. Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går)
5. Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange rotter og utbredelsen er stor.
6. Lydskremmere har ingen effekt

Ta kontakt om du har noen spørsmål om brunrotte

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu