Vi hjelper deg med å bekjempe rotter og mus. Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Rotter og mus tilhører en orden som kalles gnagere (Rodentia).

Denne ordenen utgjør den største innen pattedyrene. Dyr som tilhører denne ordenen har til fellesskap at de har utviklet et sett med gnagetenner- ett par oppe og ett par nede lengst frem i kjeven. Vi er best kjent med smågnagere. Når de kommer inn i hus kan de forårsake store materielle skader.

Enkelte år kan smågnagerbestander nærmest eksplodere og vi opplever en økning i antall henvendelser som angår gnagere. Bestandene svinger og har sine topper hvert 3-4 år. Årsaken til disse svingningene er ikke helt kartlagt men det finnes flere hypoteser som gir mulige forklaringer på dette.

Les mer om de enkelte rotter og mus på sidene under denne kategorien:

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu