Stålorm er en øgle

Stålorm (Anguis fragilis)
Stålorm er ikke en slange slik mange tror, men derimot en øgle uten ben. Stålorm finnes i de lavereliggende delene av Østlandet, Sørlandet og langs kysten til Bergen. Enkeltrapporter om individer så langt nord som til Sømna på Helgeland. Finnes i skogen, i åpne områder, i jordbruksområder samt i hager og parker. Stålorm trives spesielt bra der det er nok fuktighet og tett vegetasjon.

Har du problemer med stålorm?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Vi tilbyr våre tjenester for deg som er i områdene; Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.

Stålormens atferd

Den føder unger i august – september, og er altså ikke eggleggende. Vinterstid ligger stålormen i dvale, og da kan en ofte finne mange individer samlet på et sted. Dette dyret er helt ufarlig.

Stålorm blir kjønnsmoden i en alder av 4-5 år. Den parer seg om våren og får vanligvis mellom 5 og 25 unger i august-september. Den er mest aktiv i skumringen. Den trives spesielt godt på steder der det er fuktig. Ofte kan man finne stålorm i komposthauger. Stålormen spiser meitemark, snegler og insekter. Ligger i dvale om vinteren.

Spesielt når det er fuktig vær kan man møte på stålorm – men av og til kan man også finne stålorm som ligger under soloppvarmede steiner. Stålorm kan svømme, men på tross av dette oppholder de seg først og fremst på land. En av grunnene er at mange av stålormens fiender holder til i vannet.

Stålormens utseende

Stålorm blir opptil 46 cm og kroppen er stiv og hard. Hanner oftest ensfarget grå, og oftest lysebrune, mørke på sidene samt med en mørk stripe langs ryggen. Unge dyr mer gull eller sølvaktig. Akkurat som firfislene kan stålormen ”kaste” halen sin når den føler seg truet.

Stålorm og smittefare

I gammel folketro fryktet man stålorm. Man mente at ormen varslet død og ulykke. Men det er ingen grunn til å frykte stålormen, for den er helt harmløs. I likhet med andre reptiler er stålormen bærer av en del diaréfremkallende bakterier. Men stålormens tilbaketrukne atferd gjør at risikoen for at den kommer i kontakt med menneskemat er forsvinnende liten. Derfor er det ingen grunn til å frykte stålorm – og derfor er den også fredet – men likevel kan det være lurt å ta noen forholdsregler.

Bekjemping av stålorm

1. Steng sprekker og hull i huset for å hindre dyrene i å komme inn
2. Forebygging ved å fjerne busker, kratt, høyt gress, steinmurer og
komposthauger i umiddelbar nærhet av huset
3. Stålormen er fredet og skal ikke bekjempes
4. Individer kan fanges og flyttes vekk fra bygninger og hageområder

Ta kontakt om du har noen spørsmål om stålorm

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu