Ingen grunn til å frykte buorm

Buorm (Natrix natrix)
Har du mistanke om buorm i huset? Denne slangen er harmløs, og du har derfor ingen grunn til å frykte den. Likevel kan det være greit å sørge for at slangen ikke trenger i huset eller andre bygg. Buorm er nemlig en stor slange, og lengden kan bli over 100 cm. Den maksimale lengden på buorm rapportert i Norge er 135 cm.

Har du problemer med buorm?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Utbredelse i Norge

I forhold til hoggorm og slettsnok er buormen i større grad knyttet til vann og kulturmark, og er dessuten en glimrende svømmer.
Mesteparten av buormer forekommer i Sørøst-Norges lavland og langs Sørlandskysten. Man har også funnet eksemplarer i Bergensområdet. Tendensen er i øyeblikket at forekomsten av buorm er avtagende er i landet.

Vi tilbyr våre tjenester for deg som er i områdene; Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.

Om buorm

Paring i mai (senere jo lenger nord man kommer). I juni legges 6-24 egg i gjødselhauger og kompostdynger. Eggene klekkes etter en måned. Buormen er sterkt knyttet til vann, og føden består hovedsakelig av amfibier og fisk. Ligger i dvale om vinteren. Buorm er opptil 135 cm, og er grå, brungrå eller svart. De er hvite til oransjegule nakkeflekker, eller helt svarte individer uten nakkeflekker finnes Kroppen til buormen er slank og smidig, og vanligvis mange buktninger når den kryper

Buorm og smittefare

Motsatt andre reptiler har buormen en atferd som gjør at den ikke er noen sykdomsspreder til mennesker. Reptiler bruker å romme en del diaréfremkallende bakterier – for eksempel salmonella – men buormen kommer sjeldent i direkte kontakt med menneskemat. Derfor er det ingen større smittefare forbundet med tilstedeværelse av buormer.

Selv om buorm ikke anses som risiko for helsen, kan det likevel være hensiktsmessig med tiltak for å demme opp for forekomsten av buorm i for eksempel hus.

Tiltak mot buorm

1. Steng sprekker og hull i huset for å hindre dyrene i å komme inn
2. Forebygging ved å fjerne busker, kratt, høyt gress, steinmurer og komposthauger i umiddelbar nærhet av huset
3. Buorm er fredet og skal ikke bekjempes
4. Individer kan fanges og flyttes vekk fra bygninger og hageområder

Ta kontakt om du har noen spørsmål om buorm.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu