Virveldyr

Virveldyr eller vertebrater er en betegnelse på dyr med et indre skjelett med ryggvirvler. Gruppens latinske kommer fra vertebra – ryggvirvel. Med sine 60 000 arter den største gruppen av ryggstrengdyr. Det er også den dyregruppen som er best undersøkt, ikke minst fordi den omfatter oss selv.

Sammenliknet med resten av dyreriket er virveldyr imidlertid en nokså liten gruppe (kun 5 % av alle kjente arter er virveldyr, og kun et halvt prosent av alle antatte arter).

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu