Jordveps kan være plagsom

Jordveps (Vespula vulgaris)

Har du problemer med veps?

Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon.Tlf. 913 81 160

Skade:

Finnes rundt hus og kan være aggressive. Stikk kan være smertefullt (dødelig hvis man er allergisk).

Om jordveps

Bygger bol både under og over jorden, gjerne av råttent trevirke. Bolene får derfor gulbrune striper. Kun dronningen overvintrer, bolet brukes kun én sommer. Jordveps er gule og svarte, og er sparsomt behåret. De har bitende munndeler. Dronningen er 16-20mm og arbeiderene 12-16mm.

Jordvepsens atferd

Jordveps liker å slå seg ned i eller i nærheten av hus, og de kan derfor være til stor irritasjon om de holder til rett i nærheten av boligen. Senhøsten er et tidspunkt der jordveps er spesielt slitsomme fordi vepsene da er mer opptatt av å finne mat fram for å arbeide i bolet. Selv om jordveps gjerne slår seg ned i husets ytterkonstruksjon gjør de ingen skade på selve bygget. Men likevel kan jordveps være en plage på grunn av den innpåslitne atferden – for eksempel i forbindelse med utendørs middagsmåltider.

Jordveps kan overføre smitte til mennesker dersom de kommer i direkte kontakt med våre matvarer. Jordveps liker nemlig å samle inn mat fra dyrekadavre, søppelkasser etc. Men selv om jordveps slår seg ned i, eller i nærheten, av huset er det viktig å vurdere om bolet skal fjernes. Faktisk regnes jordveps som et nyttedyr, og dermed et dyr som er mer til gagn enn skade.

Dersom forekomsten av jordvepsene har blitt en plage kan vi bistå med både gode råd og bekjempelse. Vi innehar alt som trengs av kompetanse og utstyr for å utføre skadedyrbekjempelse i harmoni med de høyeste standardene på området.

Bekjemping av jordveps

1. Fjerning av vepsebol
2. Kjemisk behandling av vepsebol
3. Sikring med fluenetting for å unngå etablering av vepsebol innendørs
4. Feller kan benyttes for å redusere antallet arbeidere i et område Bekjemping er oftest unødvendig, men kan være hensiktsmessig hvis vepsene blir for nærgående.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om jordveps

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu