Tysk kakerlakk

(Blattella germanica)

Vi kan hjelpe deg med å bekjempe kakerlakker.
Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skader:

forårsaket av tysk kakerlakk kan være ødelagte matvarer, tilgrising med ekskrementer, spredning av sykdom og allergi.

Om tyske kakerlakker:

Stadig flere opplever å finne kakerlakker i hjemmet sitt. I privathus finner man gjerne kakerlakker på kjøkkenet. Den mest vanlige spredningsmåte for kakerlakker er via reisebagasje. Det er en rekke forskjellige arter som kan opptre her i landet, men som oftest er det snakk om tysk kakerlakk eller markkakerlakk. Sistnevnte finnes naturlig utendørs i Norge og skal ikke bekjempes da det kun er noen streifdyr som påtreffes innendørs. Tysk kakerlakk er 10-16 mm lange og lys gul/ brun. Den kjennes best igjen på to mørke langsgående striper på nakkeskjoldet/”øvre rygg”.

Tysk kakerlakk regnes som et alvorlig skadedyr og må bekjempes. Livssyklusen som består av tre stadier, egg-nymfe-voksen, gjennomføres raskt og det tar ikke lang tid før man har mange kakerlakker dersom forholdene ligger til rette. Gode vekstvilkår for kakerlakker er varme, fuktige steder hvor de finner skjul og mat. De er hovedsaklig nattaktive men kan også påtreffes på dagtid.

Bekjemping av tyske kakerlakker:

1. Kjemisk bekjempelse ved bruk av sprøyte eller åte
2. Limfeller kan brukes aktivt i kombinasjon med kjemisk bekjempelse
3. Støvsuging for å fjerne levende og døde individer
4. Biologisk bekjempning hvis forholdene tilsier det
5. Varme- og kuldebehandling kan benyttes i spesielle situasjoner
Kakerlakkproblemer forebygges ved godt renhold, gode rutiner for behandling
av matavfall og ved redusert vanntilgang for kakerlakkene.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om tyske kakerlakker

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu