Brunbeltet kakerlakk

(Supella longipalpa)

Vi kan hjelpe deg med å bekjempe kakerlakker.
Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Forurenser matvarer og oppleves ubehagelig. I spesielle situasjoner kan kakerlakker forårsake materielle skader ved gnaging. Kan overføre sykdomsfremkallende organismer til ferskvarer. Kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte personer.

Om brunbeltet kakerlakker:

Dette er en kakerlakk som lett kan forveksles med tysk kakerlakk og markkakerlakk. I likhet med tysk kakerlakk er heller ikke brunbeltet kakerlakk et naturlig innslag i norsk fauna, men stammer fra tropiske miljø.Brunbeltet kakerlakk er ikke like utbredt som tysk kakerlakk, men dukker opp fra tid til annen. Siden dette er en innført art må den bekjempes. Av utseende kan brunbeltet kakerlakk minne om både tysk kakerlakk og markkakerlakk men den har sine kjennetegn. Den er ca 10-14 mm lang og har gulbrun grunnfarge. På tvers av bakkroppen har både nymfer og voksne brune striper. De voksne individene har velutviklede vinger og er i stand til å fly. Etter parring legger hunnene eggkapsler i sprekker og hulrom. Brunbeltet kakerlakk trives bedre i tørre rom enn tysk kakerlakk og vil ofte spre seg raskt til alle tilgjengelige rom i bygget som er infisert.I likhet med tysk kakerlakk vil brunbeltet kakerlakk grise til og forurense matvarer. Den har også et potensiale som smittebærer.

Bekjemping av brunbeltet kakerlakker:

1. Kjemisk bekjempelse ved bruk av sprøyte eller åte
2. Limfeller kan brukes aktivt i kombinasjon med kjemisk bekjempelse
3. Støvsuging for å fjerne levende og døde individer, samt eggkapsler
4. Biologisk bekjempning hvis forholdene tilsier det

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu