Amerikansk kakerlakk

(Periplaneta americana)

Vi kan hjelpe deg med å bekjempe kakerlakker.
Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Forurenser matvarer og oppleves ubehagelig. I spesielle situasjoner kan kakerlakker forårsake materielle skader ved gnaging. Kan overføre sykdomsfremkallende organismer til ferskvarer. Kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte personer.

Om Amerikansk kakerlakk:

Lever kun innendørs. Nattaktiv. Sjelden i Norge, kan etablere seg i visse miljøer der det er mye varme og god tilgang på mat, men neppe i private husholdninger. En liknende art er Australsk kakerlakk (Periplaneta australasiae) som kjennetegnes på gule sidekanter på fremre del av vingene. De er flattrykte, lange antenner og bein og de er ensfarget rødbrun/svartbrun, og har halvgjennomsiktige vinger. Lysere partier på halsskjold og blir opp til 44mm.

Bekjemping Amerikansk kakerlakker:

1. Kjemisk bekjempelse ved bruk av sprøyte eller åte
2. Limfeller kan brukes aktivt i kombinasjon med kjemisk bekjempelse
3. Støvsuging for å fjerne levende og døde individer, samt eggkapsler
4. Biologisk bekjempning hvis forholdene tilsier det
5. Varme- og kuldebehandling kan benyttes i spesielle situasjoner Kakerlakkproblemer forebygges ved godt renhold, gode rutiner for behandling av matavfall og ved redusert vanntilgang for kakerlakkene.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om Amerikanske kakerlakker

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu