Kakerlakker

Har dere problemer med kakerlakker?
Ring oss for en uforpliktende inspeksjon på Tlf. 913 81 160

Vi tilbyr våre tjenester for deg som er i områdene; Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.

Kakerlakk (Blattodea eller Blattaria) er en gruppe (orden) av insekter.

Størrelsen varierer fra omtrent 1 centimeter til over 10 centimeter. Kakerlakkene har en karakteristisk flat og oval form. Det er seks arter i Norge, og i verden er det omtrent 4 000 arter fordelt på seks familier. Kakerlakker er av de eldste grupper nålevende insekter, og har levd på jorden i nesten uforandret form i 300 millioner år.

Egentlig er det bare én art naturlig og frittlevede (utendørs) i Norge.
Det er markkakerlakken Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758), som er funnet over hele landet. Men fem andre, innførte arter, finnes her mer eller mindre hele tiden. Disse er avhengige av et gunstig sted å leve. De klarer seg ikke utendørs gjennom vinteren. Disse artene kommer til Norge ved at de blir med hjem fra feriereiser eller de kan følge importerte matvarer eller andre varer. Kakerlakker er vanligst i land der det er varmt hele året, men kan etablere seg i hus i Norge, dersom den finner et egnet sted. Derfor finnes det seks arter i Norge.

Kakerlakker er nattaktive og gjemmer seg om dagen.
Føden er dødt organisk materiale, planter og dyr, men også ekskrementer fra andre dyr. De lever mest på steder med høy fuktighet. Kakerlakkers evne til å formere seg og spre seg via ventilasjon og rørkanaler er velkjent.

Kakerlakker er sky dyr som lett føler vibrasjoner og trekker seg raskt tilbake ved farer. Blir de angrepet kan enkelte utskille en illeluktende væske. De gulper også opp ufordøyet mat fra magen, noe det blir en spesiell ubehagelig lukt av. Kakerlakker er ikke spesielt farlige for oss mennesker, de biter neppe og er skye, men de kan bringe med seg smitte, i det de ferdes fra urene til rene soner. Når kakerlakker oppdages er de som regel allerede godt etablert. Kakerlakker kan være smittespredere av blant annet salmonella (matforgiftning).

Den viktigste måten å forebygge kakerlakker er å sikre/kontrollere varer; flyttelass og reiseeffekter som kommer fra tropiske land og til Norge. Kakerlakker kan også spre seg fra bygning til bygning, med matvarer og flyttelass.

Vi sørger for å bekjempe kakerlakker på en profesjonell og diskret måte. Og vi sørger for at du blir 100% kvitt problemene med kakerlakker i ditt hjem eller arbeidsplass.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende kakerlakker!

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu