Måker

(Laridae)

Vi kan hjelpe dere med problemer knyttet til måker.
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon og pristilbud. Tlf. 913 81 160

Skade:

Ekskrementene griser til og etser tak og fasader på bygninger, statuer, gågater, torg, biler osv. Hekkende måker kan være svært nærgående. Måker som oppholder seg på og nær flyplasser medfører en økt ulykkesrisiko for flytrafikken.

Eksempel på sikring av takgesims mot måker er vist på bildene under. Ved å montere måkepigger på gesims forhindres måker i å oppholde seg her og velger å sette seg andre steder. Dette er en enkel og effektiv måte å beskytte seg mot måker på

Om måker:

Måker holder hovedsaklig til langs kysten. Her i landet har vi over 20 måkearter. Måkene er hvite, grå og svarte med lange vinger og til dels svevende flukt. Først ved 2–4 års-alder anlegges fullvoksen fjærdrakt, og fuglene blir forplantningsdyktige. Hos de største artene er ungfuglene i de første 2–3 år spraglet i gråbrunt (det første året over hele fjærdrakten) og er da ulike de voksne.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu