Gråspurv

(Passer domesticus)

Vi kan hjelpe deg med å fjerne gråspurv.
Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Spiser mat og fór og forurenser dette. Spurvene har potensial til å kunne overføre sykdom til mennesker.

Om gråspurv:

Utbredt over hele landet. En urban fugl som trives best i områder sterkt påvirket av mennesker. Den er ofte nært knyttet til små busker og kratt. Gråspurven gjør skadeverk ved at den forurenser mat og fôr med avføringen sin. Kommer ofte inn i bygninger, både pga. av sin lille størrelse og pga. at den er tam og vanskelig lar seg skremme bort. Forveksles ofte med pilfink, som er svært utbredt på Østlandsområdet. Gråspurv hannen er med svart halsflekk og hvite kinn, og hunnen er mer ensfarget gråbrun. Gråspurv kan bli inntil 15 cm.

Bekjemping av gråspurv:

1. Fuglesikring av steder der spurvene kommer inn
2. Fjærning av busker og kratt nær bygninger
3. Enkelte ganger kan fangst med feller eller nett være nødvendig
4. Nedskyting i spesielle situasjoner. Dette har ikke noen langsiktig effekt og fjerner bare enkeltindivider.
5. Huskatter kan begrense spurvebestander lokalt, men ikke fjerne problemet

Ta kontakt om du har noen spørsmål om gråspurv

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu