Vanlig stikkflue

(Stomoxys calcitrans)

Har du problemer med fluer?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Kan stresse husdyrbesetninger. Stikker av og til mennesker.

Om stikkflue:

Vanlig i fjøs og stall der den suger blod av husdyr. Kommer også inn i hus. Larvene utvikles i dyremøkk, ofte noe tørrere møkk enn husfluen. Stikkflue likner husflue, men skilles lett på lang, kraftig og foroverrettet stikksnabel. 6-7mm

Bekjemping av stikkflue:

1. Opptrer ofte sammen med husflue i husdyrrom og bekjempes da sammen med disse fluene
2. God rengjøring og gjødselhåndtering reduserer flueantallet
3. Kjemisk bekjempning vil kunne slå ned store bestander innendørs,
men dette hindrer ikke en ny formering

Ta kontakt om du har noen spørsmål om stikkflue

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu