Stikkmygg

(Culidae)
Har du problemer med stikkmygg?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Allergisk reaksjon på stikkene (blemmer og kløe) og psykiske plager er av størst betydning i Norge. I mange land kan stikkmygg overføre farlige tropesykdommer som f.eks. malaria.

Om stikkmygg:

Larvene utvikler seg i stillestående vann. Også puppestadiet finner sted i vann. Voksne hunner må suge blod for å kunne legge egg. Hannen lever av nektar fra blomster og dør snart etter parringen. Stikkmygg har 5-8mm lang kropp, lange bein og stikkesugesnabel på hodet.

Bekjemping av stikkmygg:

1. Bekjempelse av larver i vann kan i enkelte tilfeller være aktuelt. Hvilken virkning dette vil få for annet dyreliv må først vurderes nøye.
2. Beskyttelse med repellenter og myggnett vil for de fleste være viktigste tiltak.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om stikkmygg

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu