Sommerfuglmygg

Har du problemer med sommerfuglmygg?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Forekommer normalt i små mengder og gjør ingen skade. I stort antall kan de spre smitte noe som særlig er uheldig i næringsmiddelbedrifter og helseinstitusjoner. Masseforekomster kan indikere en kloakklekkasje.

Om sommerfuglmygg:

Larvene hos arter som opptrer innendørs, lever i organisk slam på steder som ikke tørker ut eller er konstant oversvømmet (f.eks. vannlåser og sluk). De kan opptre i store mengder i renseanlegg eller slambassenger. Sommerfuglmygg er 2-3mm og har ett par hårete vinger som normalt ligger taklagt over kroppen. De ligner som oftest en liten sommerfugl.

Bekjemping av sommerfuglmygg:

1. Kontroller for kloakklekkasje/slamansamlinger inne eller ved huset og utbedre skader
2. Rens sluk og vannlåser og drep larver med kokende vann
3. Hvis bekjempelsen over er umulig kan insektspray benyttes på voksne. NB! Giftig også for miljø og mennesker!
4. Forebyggende bør man unngå å skylle matrester ned i oppvaskkummen

Ta kontakt om du har noen spørsmål om sommerfuglmygg

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu