Rødkinnet spyflue

(Calliphora vicina)

Har du problemer med fluer?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Søker opp friske matvarer og er derfor skadedyr i matvareindustri. Den har også potensial til å spre sykdommer. Kan opptre i forbindelse med myiasis.

Om spyflue:

Voksne individer lever utendørs. Spiser proteinføde og nektar fra blomster. Viktige nedbrytere av dyrekadaver. Larvene utvikles i matavfall, døde dyr, spekeskinke, ost, tørrfisk og annen proteinrik mat. Rødkinnet spyfluer har blåglinsende bakkropp, og har orangerøde kinn, spirakelåpninger og basicosta ved vingefestet. De har kraftig behåring og er 5-12mm.

Bekjemping av rødkinnet spyflue:

1. Sikring av lokaler ved hjelp av fluenetting
2. Fluefeller innendørs
3. Fjerning av formeringskilder (Matavfall og døde dyr)
Ansees ikke som skadedyr i privat sammenheng, og bruk av kjemikalier i
næringsmiddelbedrifter er lite aktuelt.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om rødkinnet spyflue

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu