Gullflue

(Lucilia illustris)

Har du problemer med fluer?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Kan gjøre stor skade på sau der den utvikles i åpne sår, særlig på Vestlandet. Legger egg og har larveutvikling i friske matvarer, og regnes derfor som skadedyr i matvareindustri. Den har også potensial til å spre sykdommer.

Om gullflue:

Larvene utvikles i møkk og åtsler, noen selv i levende dyr, og på animalske matvarer. Viktige nedbrytere i naturen. L. illustris er en av våre vanligste arter.Gullflue har en metallisk grønnglinsende farge og er 4,5-11,5mm.

Bekjemping av gullflue:

1. Sikring av lokaler ved hjelp av fluenetting
2. Fluefeller innendørs
3. Fjerning av formeringskilder (matavfall og døde dyr)

Ansees ikke som skadedyr i privat sammenheng, og bruk av kjemikalier i næringsmiddelbedrifter er lite aktuelt.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om gullflue

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu