Fruktfluer/Eddikfluer

(Drosophilidae)

Har du problemer med fluer?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Liten skade i privat sammenheng, men kan være til irritasjon. Mer omfattende problem i forbindelse med matproduksjon. Spesielt der frukt og grønnsaker håndteres, men også i bakerier og bryggerier. Ved næringsiddelproduksjon gjør fluen skade ved å havne iproduktene som fremstilles. Matbutikker og puber kan også oppleve at fluene blir til irritasjon.

Om fruktfluen:

Innendørs hele året, men er vanligst om høsten. Voksne tiltrekkes gjærende materiale for egglegging. Larvene utvikles rakt og finnes i ofte i forbindelse med råtnende frukt, sur melk, øl- og vinsøl, samt avløpsvann. Fruktfluer er gulbrune til brun og har røde til rødbrune øyne. De har fjærformet arista som ender i en Y-splitt. Fruktflue er ganske liten. 2-4mm.
Mange finner fruktfluen svært irriterende i sommerhalvåret. Det de færreste vet er at en art av fruktfluer (Drosophila melanogaster) har vært svært viktig for å forstå genetikken og har bidratt til hele tre Nobelpriser!

Bekjemping av fruktflue:

1. Fjerning av formeringskilde
2. Fluesikring for å hindre at nye individer kommer inn
3. Kjemisk behandling kun i spesielle situasjoner for å slå ned bestanden av voksne fluer

Ansees ikke som skadedyr i privat sammenheng, og bruk av kjemikalier i
næringsmiddelbedrifter er ofte lite aktuelt.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om fruktflue

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu