Fjærmygg

(Chironomidae)
Har du problemer med fjærmygg?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Enkelte fjærmygg, spesielt i forurensete brakkvannsmiljøer, kan bli så tallrike at de er til stor sjenanse for folk.

Om fjærmygg:

Fjærmygg finnes fra 30 m dybde i havet til 5000 m høyde i fjellområder. I Norge har vi over 500 arter. De fleste artene har larver som lever i vann. Larvene har en viktig oppgave både som nedbrytere og mat for bl.a. fisk. Voksne kan opptre i store svermer og noen arter kan komme inn om natten tiltrukket av lys. Fjærmygg ligner en stikkmygg men har ikke sugesnabel. De har lange tynne bein og er 1-10mm lange. Antennene er forskjellig fra hanner til hunner. Hannene har fjærformede og hunnene har korte sylindriske antenner.

Bekjemping av fjærmygg:

1. Metode for bekjemping av larver i vann må vurderes nøye i hvert tilfelle. Ulike endringer av miljøet er aktuelle tiltak.
2. Bestanden av voksne kan reduseres ved å legge forholdene bedre til rette for enkelte fuglearter f.eks. ved å sette opp fuglekasser.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om fjærmygg

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu