Springfluer

(Familie Sphaeroceridae)

Skade:

Springfluer gjør lite skade, men kan være et stressmoment for husdyr og mennesker når de opptrer i store mengder.

Om springfluen:

Springfluelarvene utvikles i råtnende organisk materiale av planter, sopp, dyr og gjødsel. I hønsehus og fjøs kan springfluer være svært tallrike. I kloakkrenseanlegg og innendørs på steder med kloakklekkasjer kan enkelte arter også forekomme i store mengder. Springfluen har en kroppslengde 0,7-5,5mm og er ensfarget svart eller mørkebrun. Første fotledd på bakre beinpar er ofte bredere enn øvrige fotledd.

Bekjemping av springflue:

1. Hyppig fjerning av gjødsel i hønsehus og fjøs
2. Sjekk for kloakklekkasje dersom store mengde opptrer i hus. Utbedre eventuell lekkasje og rengjør grundig.
3. Kjemisk bekjempning er unødvendig mot springfluer.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om springflue

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu