Tusenbein

Tusenbein (Diplopoda)

Selv om tusenbein ikke gjør noen skade på bolig eller interiør, er de meget sjenerende dersom de dukker opp i stort antall i eller ved boligen. Tusenbein er mest aktive i løpet av nattetimene og de trives aller best der det er både mørkt og fuktig. Når det kommer til middag foretrekker tusenbein råtnende plantematerialer, og på den måten bidrar de også til viktig nedbrytning i naturen.

Det er spesielt på høsten at vi får meldinger om store forekomster av tusenbein. Ved å krabbe opp på vegger og grunnmurer kan de dermed forville seg inn i boligen. Hvorfor de gjør dette, vet vi fortsatt ikke, men en teori er at tusenbein tiltrekkes mot lyskilder. Grunnen til at vi kaller det et tusenbein er fordi de har en lang og leddelt krop. På hvert ledd er det to par ben og på overflaten har den ofte et hardt og mørkfarget skall. Et tusenbein kan bli opptil fem centimeter lang avhengig av hvilken art.

Det er flere måter å bekjempe tusenbein på, men en god start er å tette alle lufteventiler og vinduer med insektnett. Videre er det også anbefalt at man tetter alle sprekker og åpninger der tusenbein kan komme seg inn. Dersom man finner et tusenbein i boligen, kan det være en god idé å slukke lyset i dette rommet. Jevnlig støvsuging eller noen runder med en kost er også forebyggende. Selv om du skulle ha oppdaget flere tusenbein i boligen, vil vi ikke anbefale å gjennomføre en kjemisk skadedyrsbekjempelse.

Ønsker du mer informasjon om tusenbein eller om våre tjenester, er det bare å ta kontakt.

Vi tilbyr våre tjenester for deg som er i områdene; Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu