Støvlus

(Psocoptera)

Skade:

Støvlus er først og fremst et trivselsproblem, men de kan også forurense og ødelegge matvarer. Kan forårsake allergi.

Om støvlus:

Støvlus lever både ute og inne. Innendørs finner vi dem på fuktige steder eller i tørre matvarer. De dukker også opp på nytt treverk og mur, men forsvinner herfra når det tørker. Støvlus lever av små muggsopper som vokser der det er litt fuktig. Noen arter kan også leve av sukker og stivelse og de kan derfor treffes i sukker, mel og kornblandinger. Støvlus kan komme med eller uten vinger, og er lys eller mørk. 1-5mm.

Bekjemping av støvlus:

1. I matvarer: Matvarer fryses eller varmes opp, oppbevares deretter i tette bokser. Sterkt angrepne matvarer kastes. Skap støvsuges.
2. På fuktige steder: Finn årsaken til fukten og utbedre dette.
3. På ny mur eller treverk: Ingen tiltak, de forsvinner i løpet av et par år. Støvlusene kan støvsuges vekk om plagsomt.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om støvlus

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu