Spretthale

(Collembola)

Skade:

Er normalt et nyttedyr ved at de bryter ned organisk materiale. Noen få arter kan opptre som skadedyr på jordbruksvekster

Om spretthale:

Spretthaler lever av sopphyfer, alger og visse andre typer materialer. De flestelever i strølaget i jorda, men de finnes også dypere, samt på isbreer, i vann, i trær – kort sagt overalt. Av Norges 285 arter, opptrer noen få regelmessig innendørs, gjerne i fuktig blomsterjord eller papp, på bad eller ved vannlekkasjer. Spretthaler er små, 1-5 mm lange og har springgaffel under bakkroppen hos mange arter. De har tykke antenner, korte eller lange og har kort og rund eller mer langstrakt kropp.

Bekjemping av spretthale:

1. Reduksjon av fuktighet vil redusere bestanden

Ta kontakt om du har noen spørsmål om spretthale

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu