Sølvkre

(Lepisma saccharina)

Har du problemer med sølvkre eller skjeggkre?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Gjør liten skade, men kan bli tallrik og oppfattes som sjenerende.

Om sølvkre:

Nattaktiv. Meget vanlig i Norge. Lever kun innendørs, oftest på fuktige steder som bad, kjøkken og kjellere. Løper raskt. Lever av cellulose som vaskekluter og avispapir, liker også sukker og kan finnes i matskap. En sjeldnere, og lignende art er fyrkreet (Thermobia domestica). Sølvkre er vingeløs og har lange antenner og tre haletråder. Kroppen er dekket av sølvgrå skjell, og kan bli opp til 7-10 med mer.

Bekjemping av sølvkre:

1. Reduksjon av fuktighet i problemområdet (oppvarming og utlufting)
2. Fjærning av tilstedeværende individer med støvsuger
3. Tetting av sprekker og andre gjemmesteder
4. Forgiftet søtholdig åte kan benyttes
5. Annen kjemisk behandling foretas kun i spesielle tilfeller

Ta kontakt om du har noen spørsmål om sølvkre

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu