Skrukketroll

(Oniscoide)

Har du problemer med skrukketroll/munkelus?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Kan gjøre skade på lagret frukt og grønnsaker som kål og poteter. Kan også skade unge planter i veksthus. Kan forårsake psykiske plager.

Om skrukketroll:

Skrukketroll lever på land til tross for at de puster med gjeller. De trives best på fuktige steder og beveger seg ute om natten. Om dagen gjemmer de seg under steiner, planker o.l. Noen arter opptrer ofte i fuktige kjellere og noen kan klatre på husveggen og komme inn vinduer etc. Skrukketroll lever av råtne planter eller trevirke og sopp. De gjør en viktig jobb ved å bryte ned organisk materiale. Skrukketroll er et krepsedyr med syv beinpar, og er flattrykte og ovale. Skrukketroll kan bli 1-2cm. En art som lever på svaberg i fjærsonen kan bli 3cm lang.

Bekjemping av skrukketroll:

1. Opptørking av kjellere
2. Insektnett i lufteluker og vinduer
3. Flytte/fjerne komposthauger og annet dødt organisk materiale vekk fra huset
4. Feie dem opp med en kost
5. Kjemisk bekjempelse anbefales ikke

Ta kontakt om du har noen spørsmål om skrukketroll

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu