Lett å kvitte seg med skolopender

Skolopender (Chilopoda)

Skade:

Ingen, men kan oppfattes som sjenerende hvis de opptrer i stort antall.

Om skolopender

Skolopendere er sårbare for uttørring og lever på trange og fuktige steder som i jorda og under steiner. Spesielt om våren og høsten er det vanlig å finne skolopendere i fuktige kjellere.
Skolopender gjør ingen skader i boligen og derfor regnes de ikke som skadedyr. På tross av dette kan de likevel være slitsomme dersom de forekommer i større antall. Om du opplever forekomst av skolopender i boligen kan du med relativt enkle grep redusere mengden igjen. For eksempel gjennom lufting er det mulig å skape utrivelig forhold for skolopender, og de vil raskt tørke ut.

Det kan være litt mer utfordrende å bli kvitt skolopender i kjelleren, men samme metode har også effekt der. Skolopender er meget utsatt for uttørking og med en gang luftfuktigheten reduseres vil forekomsten av skolopender også minske.

De er rovdyr og jakter på andre smådyr. Skolopender har leddelt, lang og flattrykt kropp. De er tynne eller kraftige i kroppen avhengig av art. Skolopender kan bli opptil 7cm lang avhengig av art.

Bekjemping av skolopender

1. Tette lufteluker og vinduer med insektnett
2. Redusere fuktighet i kjellere
3. Fjerne dyr innendørs ved å støvsuge eller feie
4. Kjemisk bekjempelse anbefales ikke

Har mengden av skolopender vokst i et slikt omfang at de nå er en plage bør du oppsøke profesjonell bistand. Vi har spisskompetanse på å bekjempe dyr i boligen, og vi implementerer spisskompetanse og moderne utstyr i alle våre oppdrag. Vi tar hånd om skadedyr for både bedrifter og private. Det er med andre ord en enkel sak for oss å bekjempe skolopendere, og vi kan hjelpe med å iverksette preventive tiltak som reduserer risikoen for at nye skolopendere dukker opp.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om skolopender.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu