Bokskorpion

(Chelifer cancroides)

Skade:

Lever av små byttedyr og gjør ingen skade i privat sammenheng. I næringsmiddelbedrifter er insekter generelt uønsket og store mengder bør fjernes.

Om bokskorpion:

Bokskorpionen er rovdyr og dreper blant annet midd og støvlus ved hjelp av gift. Forekommer i hus og fuglereder, kan bli meget vanlig under hevingsmaskiner (“raskebaner”) i bakerier. Mange andre arter av mosskorpioner lever naturlig utendørs i skogbunnen. Bokskorpion er mørk brun og har 4 beinpar. De er lange pedipalper med klosakser og er inntil 4,5mm.

Bekjemping av bokskorpion:

1. Bekjempning er unødvendig, men hvis bokskorpionene oppfattes som sjenerende eller forekommer i store mengder kan de fjernes

Ta kontakt om du har noen spørsmål om bokskorpion

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu