Skogflått/Flått

(Ixodes ricinus)

Skade:

I områder med høy tetthet vil flåtten oppleves som plagsom for personer som ferdes i skog og mark. Overfører sykdommer som lyme borreliose og skogflått encefalitt. Kontakt lege hvis du får et rødt utslett som brer seg utover rundt bittstedet.

Har du problemer med skogflått/flått?
Ta kontakt for en uforpliktende inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Om skogflått:

Finnes kun i naturen. Blodsuger på fugl og pattedyr. Tre utviklingsstadier: larver, nymfer og voksne. Vanlig i kyststrøk fra midtre Oslofjord til Nordland, spredte forekomster i innlandet.Skogflått har 4 par bein hos voksne og nymfer og 3 par bein hos larver. Hannen er ca 2mm gråsvarte og hunnen er litt over 2mm, svart med brunsort bakkropp. Hunner som har sugd blod kan bli 1,0-1,5cm med gråblå bakkropp.

Bekjemping av skogflått:

1. Flått som har bitt seg fast bør fjernes umiddelbart (dra den rett ut)
2. Tette klær vil begrense bittfrekvensen
3. Unngå områder med høyt gress, lyng og kratt
4. Myggmidler vil kunne hindre at flåtten fester seg
5. Fjærning av busker, lav vegetasjon og småskog vil tørke opp bakken og redusere flåttbestanden
6. På øyer kan nedskyting av rådyr og elg redusere flåttbestanden

Har du spørsmål om Flått/skogflått, ta kontakt på mail eller ring oss på 32 85 48 36.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu