Rismelbille

(Tribolium confusum)

Vi kan hjelpe deg med å bekjempe melbiller. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 913 81 160

Skade:

Forurenser tørre kornprodukter og ødelegger disse ved å avsette ubehagelig lukt og smak.

Om rismelbille:

Rismelbiller er relativt små melbiller. De voksne rismelbillene er lysebrune og har en lengde på ca 3-4 mm. Larvene er gulhvite og 8-10 mm lange. Infiserte matvarer vil ofte få en sterk lukt. Rismelbillen er en av de vanligst forekommende melbillene her i landet. Den kan leve på en hel rekke matvarer og kan opptre i stort antall dersom angrepet ikke stanses. Larvene utvikles i løpet av 20 døgn ved vanlig romtemperatur og de voksne billene kan leve noen måneder.

Bekjemping av rismelbiller:

1. Fjerning av formeringssteder
2. Grundig rengjøring med støvsuger
3. Forsiktig bruk av kjemiske midler kan i enkelte situasjoner være nødvendig
4. Tåler ikke lave temperaturer og bruk av kulde kan derfor være et godt alternativ hvis forholdene tilsier dette

Ta kontakt om du har noen spørsmål om rismelbille

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu