Husbukk lager stor skade på trevirke

Har du mistanke om husbukk?
Da bør du undersøke omfanget skaden og overveie hva som skal gjøres. Vi kan hjelpe deg med å bekjempe husbukk. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller inspeksjon. Tlf. 32 85 48 36

Skade:

Treslag og alder på trevirke er avgjørende for skadeomfanget. Husbukk angriper bartrevirke i alle deler av huset, men loft og solrike vegger er mest utsatt. Ungt trevirke (under 20 år) er mer utsatt enn gammelt.

Om husbukk får lov å herje uhindret i flere år, kan skadene på bærende bjelker og annet trevirke være betraktelige. Derfor skal mistanke om husbukk tas på alvor, og man bør alltid oppsøke profesjonell bistand. Hos oss er du i trygge hender. Vi har solide kompetanser på skadedyr, og har både utstyr, kunnskap og kapasitet til å forestå omfattende bekjempelse av husbukk.

Om husbukk

Husbukk er en bille som tilhører familien trebukker (Cerambycidae) og finnes hovedsaklig langs sørlandskysten og fjorder på vestlandet. Husbukk finnes dessuten i mesteparten av verden og er et fryktet skadedyr.

De voksne husbukkene kan bli opptil 20 mm lange. De er mørke av farge og finnes i variasjoner av svart og brunsvart. Ryggskjoldet er dekket av hår bortsett fra to små flekker som dermed fremstår som blanke punkter. Dekkvingene er mørke av farge og kan ha innslag av grå flekker som danner to tverrbånd. De voksne husbukkene lever kun en kort periode (ca. 14 dager) i sommerhalvåret. I denne perioden må parring og egglegging finne sted. De voksne husbukkene sørger kun for videreføring av neste generasjon.

Husbukklarven kan oppnå en lengde 25 mm. Larvene er gulhvite av farge og kan finnes i gangene de gnager i trevirket. Det er med andre ord husbukklarvene som utgjør skaden på trevirke. Larvene kan ha svært variert utviklingstid avhengig av næringsinnhold, temperatur og fuktighet i veden. Ved dårlige forhold kan utviklingen ta opp mot ti år. Ved gode forhold kan en husbukklarve nå fullgod størrelse i løpet av to år. Neste steg i utviklingen er et puppestadium hvor larven gjennomgår en fullstendig forvandling og blir til voksen husbukk. Den voksne husbukk forlater veden via et flyvehull som larven har gnagd ut på forhånd.

De fleste merker at de har husbukk ved at de oppdager boremel som drysser fra gangene som larvene gnager. I tillegg er det ganske lett å se flyvehullene som er blottlagt på overflaten av veden. Flyvehullene til husbukk er ovale i formen og flisete i kanten. Hullene kan være opptil 8 mm lange og 4 mm høye. Dersom man undersøker overflaten på angrepne stokker vil man ofte avdekke larveganger i ytterste del av trevirket. Det er også mulig å høre husbukk på varme sommerdager. Lyden av husbukklarvenes gnaging høres ut som en skrapende knirking.


Et angrep av husbukk kan være alvorlig ettersom trevirket ofte vil bli betydelig svekket av husbukklarvens ganger dersom tiltak ikke iverksettes. Husbukklarvene lar kjerneveden være i fred, så stokker som har lav andel av kjerneved vil stå i fare for å miste mye av styrken sin. I værste fall kan oppleve svikt i bærende konstruksjoner.

Bekjempelse av angrep fra husbukk vil som oftest innebære kjemisk behandling av angrepet og nærliggende trevirke.

Bekjemping av husbukk

1. Skift om mulig ut angrepet treverk med motstandsdyktig treverk
(f.eks.løvtrevirke eller kjerneved av furu eller lerk)
2. Varmebehandling av treverk eller hele hus til 52-53 °C
3. Kjemiske midler (gassing, overflatebehandling eller sprøyting inn i
treverk)

Sjekk alltid at angrepet er aktivt før bekjempelse! Bekjempelse av husbukk er et viktig satsningsområde for oss, og vi skreddersyr løsninger etter akkurat dine behov.

Siden vår oppstart i 1995 har vi hatt ekstremt høyt fokus på biologi og forsking noe som har resultert i at vi har effektive og skånsomme midler og teknikker for å bli kvitt problemene med husbukk. Våre attraktive og effektive metoder dekker områdene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder. Vi har vårt hovedkontor i Lier kommune i Buskerud.

Ta kontakt om du har noen spørsmål om husbukk!

 

Kontaktinformasjon:

Aust- Vest Agder: 99 49 32 80 agder@skadedyrteknikk.no

Telemark: 99 49 32 80 / 47 71 72 71 post@skadedyrteknikk.no

Vestfold: 97 53 14 65 / 47 71 72 71 post@skadedyrteknikk.no

Buskerud: 91 88 78 13 / 91 39 06 55 post@skadedyrteknikk.no

Oslo / Akershus: 47 71 72 71 / 97 53 14 65 post@skadedyrteknikk.no

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu