Fleskeklanner / Fleskebiller

(Dermestes lardarius)

Fleskeklanner er det opprinnelige navnet, men blir også kalt for fleskebille.

Om Fleskebiller:

Fleskebiller er en vanlig bille i Norge. Den finnes utendørs i Sør-Norge og innendørs i hele landet. De voksne fleskebillene er lette å kjenne igjen. Billen er inntil 9,5 mm lang, svart med et gråbrunt tverrbånd over dekkvingene. Tverrbåndet har innslag av svarte prikker. Larvene er mørke brune på ryggen og lysere på undersiden. De har en leddet kropp med behåring. Larvene kan bli inntil 15 mm lange. Hos fleskebiller kan både voksne og larvene påføre skader. Det er hovedsaklig larvene som påfører matvarer skader. Alt i fra melvarer til halvtørre kjøttprodukter (skinke, tørrfisk etc.) angripes. Larvene kan i noen tilfeller gnage seg inn i treverk eller annet materiale i forbindelse med at de skal forpuppe seg. Total utviklingstid fra egg til voksent insekt tar et sted mellom 40 og 60 dager ved romtemperatur. I huset finner man ofte fleskeklannere i forbindelse med kjøkken og matboder. Men de kan også dukke opp i kjeller og på loft hvor de kan ha livnært seg på en død mus.

Bekjemping av Fleskebiller:

1. Fjerning av formeringssteder
2. Fjerning av voksne individer og larver ved hjelp av støvsuger
3. Kjemisk bekjempning kun i forbindelse med spesielle problemer i lager, kraftfôrsiloer, pelsdyrgårder og lignende

Ta kontakt om du har noen spørsmål om fleskebiller.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu