Barkbiller

(Scolytidae)

Dersom du er redd for at barkbiller har slått seg til ro i boligen, kan vi berolige deg. Barkbiller opptrer kun som skadedyr i skogen og selv om den kan komme inn i boligen ved å bruke fyringsved, gjør den ingen skade innendørs.

Skal man finne ut hvor barkbiller formerer og utvikler seg, kan det være en god idé å lete under barken på døende eller nylig felte trær i skogen. Det er her ute at barkbiller kan gjøre virkelig skade. Dersom de er mange nok kan de angripe friske trær som igjen blir døende og ubrukelig. I Norge finnes det omtrent 66 forskjellige arter. Av disse finnes ⅔ på gran eller furu.

Vil du avgjøre hvorvidt du har funnet barkbiller skal du se etter en oval, sylindrisk og behåret kropp. De er mellom en og ti millimeter lange og fargemessig er de mørkebrunne eller svarte. Hodet er ofte trukket innen under det store forbrystet og de har korte antenner med rund oval kølle.

Dersom du finner barkbiller i huset, er det altså ingen grunn til å være redd. Disse trives ikke innendørs og vil forsvinne av seg selv uten noen form for bekjemping. Er du usikker på om du har med skadedyr å gjøre, er det sikreste å ta kontakt med fagfolk.

Vi tilbyr våre tjenester innen fjerning av barkebiller for deg som er i områdene; Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.

Ønsker du mer informasjon om barkbiller eller andre dyr som kan gjøre skade, er det bare å ta kontakt med oss.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu