Australsk tyvbille

(Ptinus tectus)

Skade:

Forurenser matvarer og kan ødelegge varer som lagres lenge

Om Australsk tyvbille

Lever av tørre matvarer, både vegetabilske og animalske. Den kan bli meget
tallrik og gjøre stor skade i lagre og i private hjem. Finnes ofte i dyrefôr og er
vanlig i tørrfisklagre. I Norge hovedsaklig i kyststrøk nord til Troms. Australsk tyvbille har ensfarget matt mørkebrun farge og er tett filtaktig behåret. 3-3,5 mm.

Bekjemping av Australsk tyvbillen:

1. Fjerning av formeringssteder
2. Grundig rengjøring ved hjelp av støvsuger
3. Varmebehandling
4. Sprøyting kan være aktuelt i spesielle situasjoner

Ta kontakt om du har noen spørsmål om Australske tyvbillen

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu