Biller (Coleoptera) i boligen

Har du oppdaget større forekomster av biller i boligen, kan det være smart å finne ut av hva slags typer biller du har med å gjøre. Faktisk er biller den insektordenen med aller flest forskjellige arter. På verdensbasis finner man mer enn 350 000 arter, mens det her til lands er funnet omkring 3500 forskjellige arter.

Biller kan finnes på mange ulike steder, både i fjell, skog, åker, eng eller langs vann. Det finnes faktist også arter som lever i vann. Med andre kan man finne biller overalt, med unntak av i saltvann.

Normalt sett kan biller bosette seg i eller på sopp, planter og trær, i råtnende organisk materiale, dyremøkk, dødt kjøtt, i sandholdig jord eller mudder.

Grunnen til at man skal finne ut hva slags biller det dreier seg om, er at de gjør forskjellige typer skader. Noen spiser tekstiler, mens andre går løs på treverk og noen andre igjen liker tørre matvarer. Til høyre i menyen kan du lese detaljer om de ulike artene og på den måten finne ut hvilke biller som er i din bolig.

Dette er de mest normale billene man finner i Norge:

Australsk tyvbille, Rismelbille, Brødbille, Tobakksbille, Fleskeklanner, Flekket tyvbille, Pelsbille og Brun Pelsbille, Teppebille, Vepsebolklanner, Sebraklanner, Blåbukk, Gransnutebille, Råteborebille, Barkbiller.

Når vi ser hvor mange ulike typer biller man finner her til lands, er det vanskelig for det blott øye å avdekke hvilken art billene som utsetter boligen din for plager og slitasje. Vi anbefaler at du tar kontakt med en profesjonell fagperson for å utføre riktig den mest effektive metoden for å løse dine problemer.

Dersom du fortsatt ikke vet om dine biller er skadelige eller ikke, kan vi gjennomføre en kostnadsfri inspeksjon der vi i etterkant gir deg gode råd og tips til hvordan ditt problem kan løses.

ABC Skadedyrteknikk AS er et firma som ble etablert i 1995. Vi er et offentlig godkjent firma som har sin virksomhet i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder. Vårt hovedkontor ligger i Lier kommune i Buskerud.

ABC Skadedyrteknikk AS har egen biolog og våre ansatte har inntil 25 år erfaring fra bransjen. Vi har kunnskapen og erfaringen vi behøver for å kunne bistå med å bli kvitt dine problemer og bekymringer med skadene billene gjør på din bolig. Alle våre ansatte er godkjent av Folkehelseinstituttet.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bekjempe biller er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

jordveps
moll
mygg
rotter
husbukk
Menu